(+84) 93 1771 793

06/12/2023

SHIVA HOTEL

Thông tin dự án

SHIVA HOTEL

Tổng DT sử dụng: 1239.5 m2

Diện tích đất: 1761.3 m2

Diện tích xây dựng: 976.2 m2

Đơn vị thực hiện: MSD Architecture . Tropical Home

0 bình luận:

Đăng nhận xét

0931.771.793

0931.771.793